FØR 2014

“Krak, pak og tal jysk”

Medvirkende: Kenneth Larsen, Anna Grethe Nielsen, Dorte Mortensen, Marianne Petersen, Mikael Mikkelsen, Mette Søe, Ole Vesterskov, Gorm Hagensen, Julie Bo Kristensen, Elin Møller Iversen, Malene Kjeldsen og Tobias Webber

 

“Landmandsliv”

Her ser vi det lokale sangkor og Julie Bo Kristensen og Knud Villadsen

 

“Svend, Knud og Waldemar”

På billedet ses: Dennis Dubgaard, Hans Hansen, Troels Smollerup, Gerda Nielsen, Torben Dam,
Lisbeth Christiansen, og Johan laigaard

 

Biskoppen”

Medvirkende: Ellen Margrethe Kølsen, Dennis Dubgaard, Gerda Nielsen, Per Pedersen, Dorte Mortensen, Hans Hansen, Jeanette Frederiksen, Malene Kjeldsen, Gorm Hagensen, Jakob Koldkur og
Julie Bo Christensen

 

“Doktor Hansens plastik-klinik”

? Her ses bl.a. Dorte Mortensen, Gorm Hagensen, Mikael Mikkelsen

 

Revyholdet

Hvor vi bl.a. ser Henrik Møller, Bent Petersen, Bente Møllenberg og Tony Laursen
 

Et julespil

 
 

 

Søby - Højslev og Omegns Amatørteater • Nørre Søby Forsamlingshus • Stoholmvej 8 • 7840 Højslev