FORENINGENS VINDUE

Nogen siger, at man ikke kommer ud af stedet uden mål. Det er sikkert sandt nok!

I Amatørteateret ønsker vi egentligt heller ikke at ”komme nogen steder”.
Vores ambition er, at være helt lokalt forankret og deltage i de arrangementer, hvor vi kan byde
ind med sketchs, underholdning og indslag, noget der gør en forskel.
En forskel for os, men også en forskel for Jer, der kigger på.
Vores ønske er at kunne lave underholdning for både børn, unge og voksne.

Vi vil allerhelst beskrive vort mål således: Vi vil være ”synlige og store i det små”.
Postnummer 7840 dækker til fulde vort geografiske ambitionsniveau - og I kære borgere, på land og i by,
I giver os nok af input og emner, at arbejde med til diverse festlige lejligheder.
Vi håber, at vi kan levere det tilbage til Jer igen i samme målestok.

Når vi taler om vores drømme og fremtid i Amatørteaterets regi, så drøfter vi, om der er nogle tiltag vi kan gøre rent lokalt. Er der mon fundament for, at vi kan arrangere en weekend med børneteater?
Skal vi prøve vores grænser lidt af og opsætte en musical?
Er tiden inde for arrangementer med fællessang og musikunderholdning en lørdag eftermiddag?
Dilettant igen?

Disse og flere andre tanker, drømme og visioner går vi og tumler med lige nu.
Hvor vinden bærer os hen ad med tiltag i den kommende fremtid kan kun tiden vise.
Har du lyst til at give os i foreningen indspark til noget kulturelt vi kan tage op, så er du velkommen
til at ringe eller skrive til en af os i bestyrelsen.

 
 

 

Søby - Højslev og Omegns Amatørteater • Nørre Søby Forsamlingshus • Stoholmvej 8 • 7840 Højslev