Årets gang i Søby Højslev Amatørteater

Generalforsamlingen i 2022 blev afholdt 23. maj og den forløb stille og rolig.
Aktiviteterne året forud havde også været ubetydelige.
Valg til bestyrelse var også uden problemer.
Straks efter generalforsamlingen blev der foretaget konstituering og det foregik også gnidningsløs.

Vores generalforsamling her i 2023 er den første, hvor annoncering ikke er sket i den trykte
presse, men udelukkende gennem elektroniske medier.
I løbet af sommeren går foreningen i gang med revyen som vi skulle opføre i forbindelse med byfesten. Vi havde en aftale med byfestudvalget, vi skulle spille revy torsdag 18. august.
Det lykkedes ret hurtigt at få gode folk engageret, folk med erfaring fra tidligere tiders revy lod
sig endnu engang lokke på scenen. Da der var jubilæum, blev gamle numre støvet af.
Alle ydede en kæmpe indsats og vi kan fra foreningens side kun være tilfredse med resultatet.
Mange mennesker var med til denne aften med god mad og hygge og gode grin.

Efteråret 2022. kunne dansk teater fejre 300 års jubilæum.
For 300 år siden blev 1. teaterstykke, eller som det hed dengang komedie opført.
DATS markerede dette ved at tilbyde hjælp,
manuskripter til forestillinger især beregnet på børn.
Igen lykkedes det at få et hold stablet på benene som med ihærdighed gik til opgaven.
Med forældres hjælp kom vi gennem en hektisk uge & weekend.
Det er altid spændende og givende at arbejde med børn, de fleste går meget op i opgaven,
dog kan det knibe med koncentrationen i det lange løb.
Børnene lavede en rigtig fin spil på scenen.
Rigtig mange lagde vejen forbi forsamlingshuset søndag.
Med de mange tilskuere fik foreningen et pænt overskud ud af anstrengelserne.

Henover vinter/forår øves der igen med børn, som på denne måde lærer at optræde og stå
på en scene. Oplægget blev kaldt Dramahold for børn og 12 børn deltog på holdet.
Der blev øvet fra oktober til marts. Resultatet af anstrengelserne blev vist ved en juleforestilling
hvor børnene viste hvad de havde lært af øvelser og teknikker. Afslutning i marts var en traditionel forestilling, manuskriptet var igen fra børneeventyr, og alle fik en rolle, som de levede sig ind i.
Det vigtigste ved denne form er læring, og som kostumer kunne vi bruge af vores store lager af
tøj andre rekvisitter. En fin form for leg & læring.
Tilskuerne var igen forældre, søskende og bedsteforældre. Fremmøde af publikum var meget tilfredsstillende i både december og marts. Amatørforeningen har planer om at starte op med et lignende projekt en gang til efteråret.

Med efteråret komme står det i Halloween`s tegn, igen i samarbejde med byens butikker og borgerforeningen. Også her må vi sige at denne aften er en succes, især hvis vejret er med os.
Igen i 2022 lå Halloween aften i forbindelse med en valgkamp, nemlig folketingsvalget 1. nov.
Vi synes det giver en ekstra dimension med lidt politisk propaganda.
Rigtig mange børn, med forældre går ruten igennem og løser de stillede opgaver, spørgsmål.
Det ser ud som alle hygger sig. Alle arrangementer kræver et forarbejde, planlægning af rute,
uddeling af startbånd, forberedelse af mad. I 2022 smurte foreningen selv sandwich.
Kommunikationen op til aftenen kunne have været bedre, her er plads til forbedring.
Det tror vi vil være gældende i 2023. Desværre har der været lidt tendens i de sidste år, til
at der skabes lidt utryghed ude på ruten, især hvor det er meget mørkt.
Trist hvis det skal være en tendens i Højslev.

Der kommer i årets løb en del invitationer til deltagelse i møder som man mener har relation til amatørteater. Nogle møder har relevans, andre kan synes spild af tid. Begge dele er forekommet
i løbet af sæsonen. Foreningen har også i 2023 været repræsenteret ved DATS årlige generalforsamling. En god weekend hvor man mødes med andre som brænder for amatørteater
og hvor foreningen kan udveksle erfaringer.

Vi blev i begyndelsen af året kontaktet af Sk. Kommune omkring en ny ordning de har oprettet.
Det går ud på at tilflyttere og familier med lav indtægt deres børn bliver udstyret med et frikort.
Dette kort har 5 klip som kan bruges til at prøve nogle af tiltagene i egnens forskellige foreninger. Amatørforeningen har valgt at være et af stederne hvor de må komme og vi hilser ordningen velkommen.

Sidst i april var vi inviteret på det nyrestaurerede Ørslevkloster. Refugie. Venneforeningen bag klosteret vil igen holde julemarkedet i november De kunne huske amatørforeningen deltog i et lignende arrangement på Strandet Hvg. tilbage i 2018, hvor børn fra amatørforeningen deltog
med sang og musik. Dengang gjorde børnene en rigtig god figur og nu håbede venneforeningen
at vi vil være med igen i nye omgivelser.

Skive kommune holdt igen fest for frivillige leder i KCL. hvortil amatørforeningen også må sende
et antal deltagere. Som tak for hjælpen ved revyen blev de medvirkende på og bag scenen tilbudt
at deltage. Alle var beæret over at få tilbuddet, men takkede nej af forskellige årsager.
Så det blev bestyrelsen der mødte op og fik en rigtig fin aften med god mad, underholdning og
hygge med folk fra andre foreninger

Der er i løbet 2022-23 afholdt 8 bestyrelsesmøder i foreningen.
Stor tak skal lyde til alle vi samarbejder med, øvrige foreninger i området, handelslivet, forældre
som låner os børn, og giver en hånd med ved arrangementer.
Naturligvis også til medlemmer af foreningen som støtter og betaler det årlige kontingent.

 

 

Søby - Højslev og Omegns Amatørteater • Nørre Søby Forsamlingshus • Stoholmvej 8 • 7840 Højslev