Årets gang i Søby Højslev Amatørteater

Vi var i juni inviteret som deltager i Skiveegnens Kulturuge, men valgte ikke at deltage.

Foreningen mente ikke vi kunne gennemføre et program med kort varsel, og igen ville det være forældre som skulle låne os børn, evt. køre disse et sted hen midt i sommerperioden.
Tilbuddet var også vi kunne få en stand, hvorfra vi kunne promovere os.

Vi valgte ikke at være tilstede. Hvor stor succesen blev vides ikke, vi mener ikke arrangementet blev solgt særlig godt, dog med hjemmesider, måske facebook. Heller ikke megen omtale i pressen under, efter kulturugen. Igen i 2021 måtte byfestkomiteen aflyse byfesten i Søby- Højslev området.

Dermed måtte amatørforeningen også opleve en sommer uden at være på revyscenen.
I løbet af efteråret gik vi igang med planlægning af Halloween, som løb af stablen torsdag 28. oktober. Vores opgave var som foregående år at arrangere løbet gennem byen med tilrettelæggelse af ruten, opstilling af poster. Ligeledes er vi også med til at bemande poster sammen med andre frivillige, ligesom løbet startes ved Brugsen af folk fra Amatørforeningen og andre frivillige.

Efter den lange nedlukning i 2020-21 kunne det mærkes, folk glædede sig over der skete noget i byen. Også i 2021 var byens handlende med på vognen. Ligesom borgerforeningen stillede med frivillige og havde sponsoreret græskar som børnehaverne havde udhulet osv.

Efterår 2021 var også valgår, flere partier havde valgt at være tilstede på denne aften og var også et festligt indslag i byen. Vejret var fint for årstiden og rigtig mange hold blev sendt af sted.
Til tider var gaderne et mylder af mennesker og stemningen var høj. Stor tak til dem som samarbejder om arrangement et byens butikker, borgerforeningen og andre frivillige.

Henover oktober, begyndelse af november stiger smittetallet omkring Corona igen og myndigheder griber igen i værktøjskassen, indføre igen Coronapas.
Restriktioner gælder atter antal forsamlede og højeste antal indendørs bliver sat til 200 personer.
Fra ca. 15. november stiger smittetallet voldsomt og krav om mundbind i butikker og offentlig transport bliver genindført. Smittetallet er vedvarende høj resten af året og gør perioden omkring jul og nytår lidt besværlig og trist.

I begyndelsen af året 2022 mødes vi i amatørforeningen, hvor foreningen vil prøve med opstart til børneteater. Alle i bestyrelse synes det ville skammeligt at aflyse 2 år.
 
Igen måtte vi dog erkende situationen var uholdbar, kunne vi som tiden var låne børn fra skolerne og havde vi tid nok. Vi kunne heller ikke se hvordan Covid 19 ville ende, nu hvor smittetallene stormede derudad. I enighed traf bestyrelsen beslutning om at børneteater endnu engang måtte aflyses.
Det ville være at spille hasard med omgivelserne hvis vi havde gennemført arrangementet.
Trist vi måtte aflyse, da vi mener børneteater er en succes for foreningen. Børnene får en rigtig god oplevelse og det styrker andre i deres hverdag. Henover foråret løsner Coronaen sit greb og forsamlingsforbud lempes og vi må droppe mundbindet.

Tidligt i foråret henvender foreningen sig til Byfestkomiteen angående årets sommerfest og skal der være en revy? Byfesten siger de vil gerne have revy, især da der er jubilæum og en kontrakt
underskrives. Foreningen gik herefter i gang med opstarten, hvad er der sket af sjove ting i
nærområdet, på landsplan som kan giv et godt grin under byfesten. Det gælder både det at finde skrive tekster, finde egnede amatører som kan optræde på de skrå brædder.

Dette arbejde står stadigvæk på her hvor der er taget hul på et nyt år i foreningen.
Igen i 2021-22 har der været stillet midler til rådighed for foreninger, til dækning af underskud, mistede indtægter på grund af Covid 19 nedlukninger. Foreningen har dog valgt ikke at søge midler i denne sæson. Selvom foreningen har manglet indtægter, har der heller ikke været mange
udgifter. Også i indeværende år har foreningen modtaget en del spørgeskemaer omkring
Corona, diverse ting om dette at drive en forening på frivillig basis.

Foreningen har deltaget i flere møder. 2 repræsenterede foreningen til DATS årlige generalforsamling som blev holdt på Fyn, i en blanding af sjov og alvor. Det alvorlige med afvikling af
generalforsamlingen. Det sjove med Workshop om forskellige emner, eksempel sminkning og en fin aftenfest. Der blev også skabt en del kontakter, til andre amatørforeninger, vi som forening kan få glæde af i årene fremover. Vi har valgt ikke at deltage i generalforsamling i 2022, der er langt at køre til Fyn og generalforsamling ligger på et ubelejligt tidspunkt. Formand deltog i møde på Thy efter en indbydelse. Desværre et møde som ikke gav megen mening for vores forening, da det var en delkreds af DATS. Jeg overværede dog et skuespil med 2 personer, ca. en times varighed, men ingen tale, kun mimik.

Møde i Lundø forsamlingshus arrangeret af kulturelt samråd.
Efter nedlukninger i 2020-21 havde Skive Kommune arrangeret frivillighedsfest i KCL. hvor
frivillige fra foreninger indenfor fritidsområdet inviteres til en glad aften. Aften med borgmesterord, hyldning af mestre især indenfor sporten, god mad, hyggeligt samvær. Desuden god underholdning.

Der er i perioden maj 2021 og til 30. april 2022 afholdt 6 bestyrelsesmøder.
Selvom året 2021-22 også har været besværlig synes vi foreningen er i en gunstig situation.
Ingen forening uden medlemmer, stor tak fordi de trofast betaler kontingent.
Også tak til dem som på enhver måde støtter os og giver en hånd med.

 

 

Søby - Højslev og Omegns Amatørteater • Nørre Søby Forsamlingshus • Stoholmvej 8 • 7840 Højslev