FORMANDENS BERETNING MAJ 2020

Generalforsamlingen 2020 forløb uden store sværdslag. 
Omkring økonomien blev der
kommenteret lidt.
Det gjaldt især omkring fremtidens indtægter og udgifter.
Det lykkedes den første aften at få en fuldtallig bestyrelse sat sammen.
Konstitueringen var også uden problemer. Den nye bestyrelse afholdt sit første møde 26. juni.

Der startes med revyen og i starten er det kun dato for forestillingen, der er kendt.
Efter et stykke tid kommer der tekster, efter der er blevet lyttet til og snakket om hvilke store ting, som er foregået i lokalområdet.
Der øves flittigt henover sommeren og trods sommerferietid er fremmødet ganske flot til øve aftener. Som altid når der øves til revy og andre ting, kommer vi til et punkt hvor det synes uoverskueligt, vi kommer ingen vegne.
Dette mødte vi også i 2019, men med musikledsagelse og lyd tilkoblet går det heldigvis den rette vej. Scenen kunne først opstilles dagen før revyen, så aktørerne måtte øve onsdag aften på gulvet, men det lod sig også gøre.

Revyen spilles 22. august i forbindelse med spisning for det ældre publikum.
I 2019 var revyen af ca. l times varighed med en pause indlagt.
Igen en revy med sketchers, monologer, fine sangnumre og en del lokal sladder.
Ca. 250 var tilmeldt spisningen. En del forlod hallen efter aftensmaden, medens andre kom til og købte billet for at se revyen. Revyen må betragtes som vellykket og en succes, hvilket gav udslag i stort bifald ved revyens afslutning.

I løbet af efteråret kontaktes Amatørforeningen af komiteen omkring juleweekend på Ørslevkloster.
De ville gerne, om vi kunne deltage i lighed med 2018.
På et bestyrelsesmøde drøfter vi opfordringen, men vælger at sige fra. Bestyrelsen mener at rammerne på Ørslevkloster er trange, med mange mindre rum, smalle gange og trapper.
På messen hvor handlende skal være og have albuerum, kunne vi frygte børnene ville blive væk i vrimlen. Ligeledes er der meget trafik på vejene omkring Klosteret i den weekend.
Vores afslag blev taget til efterretning, og der var også forståelse for vores argument.

Halloween er blevet et stort hit i Danmark og så sandelig også i Højslev.
I 2019 blev det afviklet Halloween aften i byen 31.10 også den aften må betragtes som en succes. Der var rigtig mange deltagere i det løb, som vores foreningen stod som arrangør af.
Igen var konceptet ud at gå på ruten møde udklædte personer og gætte på opgaver.
Heldigvis var vejrguderne med os og i det hele taget med aftenens arrangement.
Byens forretningsdrivende gør meget ud af aftenen, såsom tilbud, diverse uhyggelig tiltag indenfor og udendørs. Samlet bevirker det at rigtig mange mennesker på gaden og de får forhåbentligt en god oplevelse. Borgerforeningen havde givet et støttebeløb på 2000 kr. til vores forening, så vi fik udgifter dækket til armbånd og andet.

Det nye års første opgave er børneteater, som er blevet en årlig hyggelig og tilbagevendende
begivenhed. Igen er deltagerne børn fra de tre skoler i Nordfjends som er i klassetrin fra 1.-5.
I 2020 havde vi sat minimumsalder til 1. kl. og til gengæld kunne børn i 5. kl. også være med,
35 børn deltog efter det hidtidige koncept, med en invitation omdelt på skolerne og senere
tilmelding, uddeling af rollehæfter og med håb om, der øves lidt derhjemme i tiden op til forestillingen.

I 2020 blev der igen spillet et eventyrtema. Dog med den ændring, at hvor vi i de foregående år havde spillet et udpluk af flere fortællinger, havde vi valgt et eventyr nemlig.
Dyrene i Hakkebakkeskoven den 29.februar - 1.marts var den weekend hvor eventyrspillet blev opført og det er tider lidt hektisk, med så mange børn der skal øve flere steder i forsamlingshuset.
Også i køkkenregionerne er der travlhed, da det er en hel del mad der skal frembringes.
Menuen var lasagne lørdag, pølsehorn om søndagen fri adgang til frugt og saftevand.
Appetitten fra de unge mennesker var stor, der blev ikke levnet de store portioner.
I løbet af lørdagen bliver der øvet flittigt og med musikledsagelse og en hjælpende hånd fra instruktører begynder det hele at tage form. Søndag igen indøver og sminkning og generalprøve. Børneteatret blev igen en succes, de medvirkende kunne deres roller og der var et godt flow på scenen. Forestillingen var fyldt med sangnumre, det klarede børnene ganske flot, samtidig gav det også forestillingen liv og humør. Børnene modtog efter tæppefald fortjente stående klapsalve.
Flere forældre fortalte efterfølgende, at de er glade for Amatørforeningen gennemfører denne weekend, deres børn er begejstret for at deltage.

Tilskuerantallet til opførelsen var helt overvældende, da dørene blev åbnet var der i perioder lang kø ved indgangen. Derfor blev der etableret nye siddepladser, ligesom det blev nødvendigt med flere borde til det efterfølgende kaffebord.
Tilstrømning af dette antal giver pres på køkkenholdet, arbejdsmæssig og er der brød nok?
Omkring dette og antal børn vil vi evaluere sikkert foretage justeringer inden en opførelse i 2021.
Er aktivitetspuljen under Skive Kommune har støttet projektet med 2350 kr.

Af større praktiske opgaver er der blevet ryddet stærk op på vores tøjlager, som befinder sig i et
kælderlokale under Nr. Søby forsamlingshus.
Dette var meget tiltrængt, da alle tøjstativer var bugnende fulde og truet med at falde sammen. Oprydningen har gavnet på pladsforhold og ligeledes er alt blevet mere overskueligt.
Det er ganske unødvendigt med 40 stk herreskjorter, jakker og benklæder, så stort er vort behov og aktivitetsniveau heller ikke.
Rigtig mange sække blev derfor sendt til genbrug via tøjcontainer ved Dagli`Brugsen.

Deltager i september møde Landsbyudvalget som holdes i borgerhuset i Hald.
Dog er Amatørforeningen nok lidt atypisk sådan en aften mellem de andre deltagere.
Der er alt fra Ørslevkloster Refugiet som kulturelt fyrtårn, med udendørs overnatning i skoven, til en forening fra Virksund med bogudgivelse, borger foreningen med sti-vandreruter i området.
Det er helt i orden med sådanne møder, opdateringer, vi mener også det er vigtigt vi deltager, især når det drejer sig ting der sker i Nordfjends.

I februar 2020 deltager i møde på det gamle rådhus omkring kulturugen, bød ikke ind med noget konkret. Igen et møde med stor spredning af interesser og mange input.
Desværre ved sådanne møder findes folk som snakker meget, så man kan sige de erobrer scenen. Vi var enige om at opstarten var alt sent til så stort et arrangement.
Blev også senere aflyst, men af andre årsager.
Som alle ved har vi klublokaler i Nr.Søby forsamlingshus, vi kan holde vores møder i et af de små stuer, og øve på scenen hvis det er nødvendigt og adgang til køkkenet.
I kælderen opbevares tøj og andre rekvisitter, et højskab i gangen med kopimaskine, papirvarer og andre småting.
Al synes at fungere på bedste måde, men desværre er kemien, lidt dårlig mellem os og forsamlingshuset forpagter.
Vi kan naturligvis ikke sige, at vi ikke laver fejl, som glemme at lukke for varmen.
Amatørforeningen mener vi opfører os ansvarlig, gør rent efter os, slukker lyset og låser.
Endvidere er forpagter svært ved at komme i kontakt med de sædvanlige kanaler.
Heldigvis er husets bestyrelse lydhør overfor argumenter og følger op på tingene.
Problematikken har gjort at foreningen har efterår-vinters bestyrelsesmøder hjemme hos os privat.
Det fungerer ganske fortrinligt.

Foråret gav store udfordringer med Corona virus, som lagde næsten alt øde i det omgivende
samfund. Ingen vidste hvor alvorligt det ville blive, heller ikke hvordan det ville ramme amatørforeningen. I det tidlige forår forventer vi udmelding omkring byfest med evt. revy.
Vi synes selv, vi trak det længe med at spørge, men udvalget bag byfesten kom os i forkøbet.
I begyndelse af april lander beskeden om, byfesten er besluttet aflyst i 2020.

Af samme årsag aflyses Skive Kommunes årlige frivillighedsfest.
Vores forening havde tilmeldt 7 personer, som havde fortjent en god og hyggelig aften i KCL.
Foreningen tror også at de tilmeldte havde forventninger til denne aften.

Det har givet besværligheder med forsamlingsforbud. Bestyrelsesmøde i januar blev gennemført, men et planlagt i april måtte aflyses.
Dermed blev der ikke lavet evaluering umiddelbart efter den årlig børneteater.
Evalueringer er foretaget nu, men det er absolut at foretrække, det sket kort efter forestillingen.

Coronatiden har udløst rigtig mange spørgeskemaer fra organisationer omkring amatørteater,
ligeledes fra offentlige myndigheder (kommunen). Der er svaret efter bedste evne overbevisning, også modtaget tak fordi der er brugt tid på besvarelse. Dog er det ikke altid lykkes at printe en kopi ud til bestyrelsesmappen og som kunne fremvises for den øvrige bestyrelse.
Der er fra juni 2019 og til l0. juni 2020 afholdt 5 bestyrelsesmøder.

Desværre måtte vi i juni 2019 tage afsked med Anne Grethe Nielsen der tabte kampen mod sin
sygdom. A.G.N. var en af de meget aktive og en stor ildsjæl omkring Amatørforeningen, gennem tiden både på og bag scenen. Hun er stærk savnet, både efter hun trak sig ud af bestyrelsen og nu efter hendes bortgang.
Hun var altid med et godt råd om vores foreningen.

 

 

Søby - Højslev og Omegns Amatørteater • Nørre Søby Forsamlingshus • Stoholmvej 8 • 7840 Højslev