FORMANDENS BERETNING MAJ 2018

Beretning aflagt på generalforsamling 30. maj.2018.

Årets gang med generalforsamling 17. maj bestyrelsen udvidestil 7 personer. Efterfølgende konstituering giver den bestyrelse som sidder i dag. Eneste undtagelse er Benny Pedersen som
har været suppleant en stor del af tiden.

Der har i 2017-18 været holdt 11 bestyrelsesmøder. Vi kunne se hvad vi skulle / ville i årets løb.
Revy til byfesten det blev gennemført. Planlagt egnsspil. Medvirken til årets Halloween i centrum af Højslev. Foråret 2018 børneteater i Søby.

Vi startede foråret op med håb om igen at lave et egnspil med historiske rødder. I et jubilæumsår for reformationen ville det være naturligt med et spil om Martin Luther. Især eftervirkninger af det han gennemførte, ville være den røde tråd i forestillingen. Alt passede perfekt til egnen heromkring, og især sognene Ørum Ørslevkloster med kirken fra katolsk tid.

Planlægningen sagde vi ville opføre stykket i forsommer 2018.
Vi henvendte os naturligt til Ørslevkloster refugium om muligheder for et spillested. I forsommeren besøgte vi Ørslevkloster, hvor vi fik en fin rundvisning , god snak og syntes rigtig meget faldt på plads. Folkene bag Ørslevkloster var meget samarbejdsvillige, vi kunne næsten bestemme alt, tid, sted på
klosteret. Matriklen var stillet til vores rådighed. Sidst i august dukkede der desværre en mail op med beskeden om spillet var aflyst. Bestyrelsen bag refugiet syntes ikke om ideen, det ville give uro, forstyrrelse i dagligdagen.

Fra deres side blev det foreslået, at Strandet Hovedgård der ligger ca.
3 km fra kirken klosteret blev nyt location. Ejeren af stedet blev kontaktet og viste fra første færd stor velvillighed. Vi fik en aftale i stand med tidspunkt, et spillested som hed gårdspladsen. Der blev
arbejdet energisk på opstart og indledt et samarbejde med Ørslevkloster-Ørum menighedsråd.

De skulle hjælpe til med praktisk arbejde under opførelse. Intet i denne verden kan gøres uden penge og der var ingen stor opbakning fra sponsorer hvor vi søgte midler. Efter et par afslag, måtte bestyrelsen træffe den tunge, men nødvendige beslutning at stoppe planlægning og videre arbejde derefter. Vi turde heller ikke satse vores kassebeholdning på et enkelt arrangement.

Revyen i 2017 i forbindelse med byfesten blev afviklet over 2 aftner. En revy i den gode gamle stil med monologer, sketch og sangnumre. Øve aftner op til revyen , som skal spilles i august er til tider lidt besværlig, da træningen nødvendigvis må foregå i folks ferieperiode. Men igen ved at løfte i samlet flok og give det hele en ekstra indsats til sidst lykkedes det også at stable en revy på benene i 2017. Også en forestilling som faldt i publikums smag.
Eva Frederiksen sad ved ”klaveret” under træningen og de 2 opførelser.

Senere på året medvirkede vi ved Halloween i Højslev. Spændende, uhyggelige udklædninger måske lidt grænseoverskridende. Desværre en aften med en del regn. Ellers et rigtigt godt koncept med samarbejdet mellem midtbyens forretninger og amatørforeningen. Trods det trælse efterårsvejr, var der en del som brugte aftenen til gode tilbud og u/hyggelig oplevelse.

Forårets arrangement var børneforestillingen i Nr. Søby forsamlingshus.
Skolebørn fra Ørslevkloster - Højslev - Nr. Søby i 1-3 klassetrin opførte et eventyrtema fra Grimms fortællinger. Det er lidt af en udfordring med opsætning af børneteater. Børn i den alder er i sagens natur ikke scenevante, men med hjælp fra mødre og andre til at understøtte på scenen gik det fint.
Der var også lagt et stort arbejde i kostumer, kulisser. Musikledsagelse stod Helle Mikkelsen for.
Der blev leveret en fin indsats, især deres sang var fantastisk. Publikum til forestillingen var især
søskende, forældre og bedsteforældre. 71 personer brugte en søndag eftermiddag på at se denne forestilling.

En forening som vores er efterhånden ejer af en hel del ting/rekvisitter som vi bruger når vi optræder. Det gælder fra allermindste blomstervase, borde-bænke og op til kulisser til scenen.
Ting kræver plads, især når det ikke skal bruges. I et lokale på Gl. Leca opbevares en del tungere ting, møbler osv. Det er et godt og velfungerende sted, da det er uden trapper. I Gl. foderstoflager på Østerrisvej bl.a. kulisser fra egnsspillet.

I Nr. Søby forsamlingshus hvor vi har vort tilholdssted med møder osv. har vi rådighed over et kælderlokale. Her det især beklædning som tøj, sko, hovedbeklædning og paraplyer.
Kælder er tillige lidt fugtig, men problemerne klares med en affugter. Desværre blev vi ramt af et indbrud i kælderen i starten af 2018. Heldigvis blev der ikke stjålet ret meget af værdi, men en dør til kælderen var ødelagt og reparation er foretaget.

Det er vel ikke optimalt med 3 steder til opbevaring , men vores tilfælde er det billigt og vi har et godt samarbejde med ejerne.
I en forening som vores, er det som bærer, de medlemmer der troligt år efter år betaler deres kontingent og derved signalerer at der er brug for vores forening. Vi har igen i år været rundt i
området med opkrævninger efter adresselister og en del af vores ny brochure er lagt i postkasserne som vi har passeret på vores rute. Vi håber det vil give nogle nye medlemmer. Der er fremstillet en ny, flot brochure med fine billeder og informationer om Søby-Højslev & Omegns Amatørteater.

Der har i året 2017-18 været holdt møder i lokalområdet hvor temaet har været udviklingen i vort område 7840. Foreningen har vist flaget ved at være med.
Det er dog begrænset hvad amatørskuespil har fyldt på møderne.

Årsfesten for medlemmer, frivillige og bestyrelse som har deltaget i årets arrangementer var inviteret til hyggelig aften i jagthytten i Skive. Desværre ikke det store antal deltagere, men alle fik en hyggelig aften med rigtig god mad, fin stemning og aftenens højde-punkt som sædvanlig, den selvgjorde underholdning.
Skive kommune ønsker også hvert år at takke områdets foreninger for den frivillige indsats der ydes i årets løb. Dette gøres med et stort anlagt arrangement i KCL Skive med spisning ,hyldning af mestre (sporten) og noget godt underholdning. Foreningen havde udvalgt og sendt 7 personer afsted. Tilbagemeldinger var, det var en rigtig fin aften. Det var et tilbageblik på 2017-18.
.
Til slut tak til alle.
Alle som har valgt at være medlem af foreningen, betaler kontingent og som vi kan trække på når, vi mangler hænder under arrangementer.
Tak til sponsorer, forretninger som afgiver et godt tilbud på indkøb. Tak til samarbejdspartnere i forbindelse byfestrevyen Halloween.
Tak til forældre ,fordi vi låner deres børn til børneteater, og fordi de er i nærheden under opførelsen. Tak til børnene for engagement og gåpåmod.
Til slut skal der også lyde en tak for godt samarbejde i bestyrelsen i det forgangne år og til dem som nu forlader scenen.

 

 

Søby - Højslev og Omegns Amatørteater • Nørre Søby Forsamlingshus • Stoholmvej 8 • 7840 Højslev