FORMANDENS BERETNING MAJ 2017

Da jeg skulle skrive denne beretning i morges måtte jeg have fat i gemmerne, se hvad skrev jeg i 2015 og 2016. Tanken strejfede mig, gad vide om nogen ville opdage hvis jeg genbrugte en af dem?

Ligesom teater, revy og i anden underholdning, så handler det om at lave noget nyt, spændende, noget der måske ikke er set før, men også noget publikum fanges af og elsker fordi de genkender det. Det er netop dén opgave vi alt for godt kender - Hvad hitter vi på?

Jeg valgte naturligvis at skrive en ny beretning - her i foreningen genbruger vi kun tøjet:
Vi har haft travlt siden vi var her sidste år til generalforsamlingen den 18. maj. 
Det er motiverende for en bestyrelse, når det vi sætter i søen, bliver vel modtaget af publikummet og af borgerne generelt.

En gennemgang af det seneste år minder mig om sommeren 2016, hvor vi næsten kunne sige vi boede og levede i et kollektiv.
Vi øvede os på at spille Trolden i Bruddal og det var den 1. fødsel af et stort projekt.
Reelt tog vi gradvis hul på ”Trolden i Bruddal” - Vi kom nemlig ud til Hald, Ørum, Højslev Kirkeby og til Sankt Hans i Byparken her i Højslev St. med små events, hvor publikum fik et lille indtryk af, hvad de kunne forvente sidst i august. De tilbagemeldinger jeg og andre har fået er, at vi blev godt modtaget alle steder og at folk var spændte på at se hvilket barn, der kom ud af dén graviditet, som Gustav Søndergaard ville have udtrykt det, hvis han stod her.

Dagen oprandt på en solbeskinnet søndag og vi opførte det første egnsspil her på Skive-kanten.
Vi gjorde det med succes - over 1000 publikummer og alt klappede på dagen - Lykkeligt har vi fortrængt de lange øve aftener, regnvåde dage, sy-damernes hårde slid, bygning af kulisser, roller som måtte genbesættes, priser og leverancer på lyd, som voldte store bekymringer - MEN vi husker alle suset, da I dygtige amatører trådte frem på skuepladsen nede på Gustavs mark, hvor I bogstaveligt talt tryllebandt publikum i de timer I spillede.

I kølvandet på egnsspillet havde foreningen i samarbejde med ”Bruddalkoret” en lille hjælpende optræden med sang og sjov til Søindvielsen i Ørum kort tid efter. Det var nok det første skridt til, at søge et samarbejde på tværs af 7840.

De gamle tilbagevendende minder skal vi ikke glemme.
Årets Byfestrevy 2016 gik rigtig rigtig godt. Igen mødtes vi af et andet set up med hensyn til opførselsdage og klokkeslæt, men publikum roste jer til skyerne. Revyen er noget foreningen har spillet i adskillige år, takket være at Byfestkomitéen gerne vil se os hvert år. Det er vi stolte af,
at de fortsat vil - det er nemlig ingen selvfølge, at vi med vores revy ikke skal vige for fornyelse og nytænkning i forbindelse med årets byfest.

I oktober blev vanen tro afholdt Halloween. Lidt en anden rute end tidligere år - men tilbagemeldingerne fra deltagerne er, at det gjorde I super godt. Halloween har vundet indpas i bymidten og folks hjerter - det er den sidste torsdag aften i oktober og det sker i et godt samarbejde med borgerforeningen og de lokale handlende i miljøet. Tusind tak til Tine for at tage en stor tørn.

Børneteater i marts. Denne gang med 30 børn - lidt mindre end året før, men til gengæld fik børnene en bedre oplevelse af at spille teater. Vi havde lært en masse af det første år, vi arrangerede børneteater, og både de gode og de mindre gode erfaringer bragte vi med til dette års børneteater. Børnene var ellevilde, forældre - søskende og bedsteforældre var overvældede af resultatet, og os dér var der, vi var ”høje” over en dejlig og veloverstået weekend. Børneteater for 30 børn lyder ikke som en større ting i foreningens regi. Men når man har været med i sådan en weekend, så finder man ud af hvad planlægning er. Børn er herlige at arbejde med - men modsat os voksne, så er timingen og resultatet meget afhængig af det, der er gjort inden vi går i gang. Derfor ved alle, som deltog rent praktisk på alle måder, at børneteater faktisk er et sejt træk i planlægningsfasen. Tusind tak for en kæmpe indsats til alle for at vi kunne afholde en rigtig god weekend for så mange børn.

Vi oplevede tilbage i 2015, at Handelsstandsforeningen ikke var dér mere - og vi måtte selv til at trække i arbejdstøjet og lave aftaler om arrangementet. Det har medført, at vi i fællesskab med Borgerforeningen har indledt et samarbejde om at styrke fællesskabet og fællesskabsfølelsen
mellem byens handlende og byens foreninger.
Det er IKKE et forsøg på en ny handelsstandsforening - Det er et skridt hen imod at tage og føle et større fælles ansvar for de arrangementer der planlægges. Byens handlende og foreningerne kan løfte rigtig meget i fællesskab og være fælles om at støtte op om at arrangere nye spændende ting på tværs.

Vores forening tog selv det første nye skridt til at støtte op om et arrangement - vi havde flittige opvaskere af sted til den store årlige julefrokost for 350 gæster i Søby Arena sidste år i november - det var uden lige en meget hård tjans. Tusind tak til Jer damer som var spændt for den aften og nat i køkkenet. Det var surt tjente penge, men det er Jeres fortjeneste at vi på den måde får flere penge i kassen til alle vores gøremål.

7840-samarbejdet startede, som jeg nævnte før med Søindvielsen i Ørum. Siden hen har foreningen på tværs søgt et samarbejde i hele 7840 og der har været afholdt møder for at se, om interessen var tilstede. Interessen og lysten er der heldigvis og derfor lykkes det også for første gang i flere år at arrangere en tur ud i det blå. Blå er forkert betegnet - for det må være rødt - Stykket Blodsøstre spilles af Fyrspillene den 2/7 og med Dorrit Tranbergs meget store fortjeneste, så er der arrangeret fælles udflugt og bustur derop med afgang fra Højslev Skole. Jeg håber bussen bliver næsten fuld - gerne fyldt op. Det er et spændende arrangement, som jeg vil opfordre Jer til at tage med til. Sådan nogle spændende tiltag er noget af det, som et større område kan samles om og måske lave til en årlig tilbagevendende tradition. Tusind tak til Dorrit for hendes engagement og arbejdsiver.
7840 på tværs er i år også endt i planlægning af to revyer - nemlig både i Højslev Kirkeby og her i Søby-Højslev. Det er spændende at være fælles om dette, men ligesom alt andet vi gør for 1. gang,
så er der naturligvis også udfordringer med at få det planlagt og koordineret på plads. Jeg håber alle bærer over med disse udfordringer, og sammen løfter opgaverne i flok, sådan at vi bagefter kan stå sammen og sige: Det kunne vi også gøre sammen!

Sidste år fortalte jeg i beretningen at vi formentlig ville havne på ca. 190 medlemmer efter årets medlemstegning - Vi endte på 248 betalende medlemmer, da de sidste bankoverførsler var kommet på kontoen.
Vores tiltag med at tegne medlemmer ved at gå rundt med pjecer de seneste år, har været en succes. Vi er for det meste blevet vel modtaget og prisen på 50 kr. får et års medlemsskab har der kun været underen over, ikke er højere.  I det skrivende øjeblik ved jeg ikke hvilket tal vi ender på i år. Formentlig en anelse mindre end sidste år, da vi ikke målrettet har opsøgt alle husstande. Vi har bestræbt os på at opsøge de kendte medlemmer fra 2015 og 2016 samt Jer som på en eller anden måde har en tilknytning til foreningen gennem amatørskuespillet.

Frivillige hjælpere uden for bestyrelsen er det, der er med til at bære foreningens fundament.
Jeg er ked af at nævne navne, for så glemmer jeg nogen.
Men jeg kan sige, at uden hjælp havde vi ingen lydfolk, ingen udlejning af tøj fra kælderen, ingen lokaler at have vores store ting opmagasineret i, intet nysyet tøj at spille i til Bruddal og Halloween og alt det andet, ingen som hurtigt kan slå fire brædder sammen og ofte lidt mere, ingen der kunne sminke os, ingen hjælp i køkkenet i forbindelse med vores forestillinger, ingen back-stagehjælpere når vi spiller, ingen mad at spise til vores årsfest - ej at forglemme alle de andre ting, som Jeres frivillige hænder er fælles om at løse for foreningen. Tusind tak til alle.

Frivillig lederfest afholdt af Skive Kommune som en gestus til frivillige hænder i kommunens foreninger - der kunne vi i igen i år sende 10 personer af sted. De spiste godt og havde forrygende underholdning af Jan Gintberg. Det var alle vel undt at få denne oplevelse - Det er en lille påskønnelse i forhold til det store arbejde I ligger for dagen.

Vores hjemsted er her i Nr. Søby Forsamlingshus. Her har vores forening rigtig gode rammer og vi er i bestyrelsen glade for at samarbejdet om brug af lokalerne forløber rimeligt let og fornuftigt.
Vi skal jo hele tiden huske, at huset også har andre brugere, der skal tages hensyn til.
Tak til Forsamlingshusets bestyrelse for et godt samarbejde.


Til sidst - TAK

Tak til al uventet og frivillig hjælp fra omegnes borgere - Tak til dem som spiller med, når vi spørger dem. Tusind tak til vores 2 damer, Lis og Grethe i systuerne - jeres maskiner har været varme.
Tak til Jeres mænd og koner, kærester og ægtefæller og store børn. Det er lidt en famillietørn, når den ene part er aktiv i amatørteaterforeningen.
Tusinde tak til alle sponsorer af gaver og frugt mm. i forbindelse med vores arrangementer.

Sidst men ikke mindst, tak til Skive Kommune og Landsbyudvalget for at støtte os økonomisk og praktisk i forbindelse med egnsspillet i august 2016.
Tak til Gustav Søndergaard for at han vil lægge jorder og ejendom til egnsspillet.

Jeg håber ikke, at jeg har glemt nogen nu - der er rigtig mange, vi skylder en stor tak for støtte i det forgangne år.

Lone Kjærsgård Olesen
 

 

 

Søby - Højslev og Omegns Amatørteater • Nørre Søby Forsamlingshus • Stoholmvej 8 • 7840 Højslev